Eyüpsultan Belediyesi en az lise mezunu zabıta alacak.

Eyüpsultan Belediyesi en az lise mezunu zabıta alacak

İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda en az lise mezunu adaylar arasından zabıta alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puanı ile Eyüpsultan Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak memur alımında başvuru bilgileri şöyle:
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Eyüpsultan Belediyesi memur alımı başvuru genel şartları şu şekilde:
  1. a) Türk vatandaşı olmak.
  2. b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  3. c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyü kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
  4. d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  5. e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
  6. f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
  7. g) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Ortaöğretim (Lise veya dengi) 2018-KPSS P94, Önlisans 2018-KPSS P93 ve Lisans 2018-KPSS P3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
  8. h) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
ı) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanısıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
  1. i) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
  2. j) Yabancı Dil Sınavı şartı aranan kadrolar için YDS İngilizce veya Arapça sınavından en az (C) seviyesinde puan almış olması gerekmektedir.
MEZUNİYET VE KPSS ŞARTI
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
İlana başvurular 17 ile 21 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak.Başvurular Nişanca Mahallesi Eyüpsultan Bulvarı No:72 Eyüpsultan/İSTANBUL adresindeki Eyüpsultan Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen yapılacak.
Beğendiyseniz, lütfen paylaşın.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir